บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด (TIGCS)
โทร 02-348-0541, 093-325-8955, 081-854-5755
  • th

การทำงานกับอาร์กอนอย่างปลอดภัย


การทำงานกับอาร์กอนอย่างปลอดภัย

เตรียมตัวอย่างไรกับการทำงานกับอาร์กอนอย่างปลอดภัย!!!

 

 

 

อาร์กอนไม่มีสี ไม่มีกลิ่น อุณหภูมิจุดเดือดอยู่ที่ -185.9 °C มีความถ่วงจำเพาะ 1.38 (หนักกว่าอากาศ) อันตรายของ อาร์กอนอยู่ที่การแทนที่ออกซิเจน ทำให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในที่ที่มีอาร์กอนเข้มข้นสูง และด้วยคุณสมบัติการเป็นแก๊สเหลวเย็นยิ่งหยวดจึงสามารถก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสกับอาร์กอนเหลว เกิดการไหม้เนื่องจากความเย็นจัด (cold burn) เช่นเดียวกับออกซิเจนและไนโตรเจน

            ดังนั้นทุกครั้งก่อนจะใช้แก๊สอาร์กอนพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างความปลอดภัยเพื่อตนเอง โดยวิธีที่ปฏิบัติกันแพร่หลายมีดังนี้

1. สวมชุดปฏิบัติงานให้ถูกระเบียบ ห้ามละเลยแม้แต่นิดเดียว ยกตัวอย่างเช่น การสวมหมวกนิรภัย การสวมแว่นตานิรภัย หรือแว่นตากันสารเคมี การสวมรองเท้านิรภัย และการสวมชุดนิรภัย พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงข้อบังคับที่มีในการทำงานเมื่อต้องเคลื่อนย้ายและใช้ถังแก๊ส

2. ในกรณีที่ใช้อาร์กอนในสภาวะแก๊สและบรรจุในท่อความดันสูง ให้ระวังในเรื่องของแรงดัน เพราะแก๊สอาร์กอนจะมีแรงดันสูง จำเป็นต้องใช้งานให้ถูกวิธี เช่น ถังแก๊สต้องตั้งตรงคล้องโซ่ไว้ไม่ให้ล้ม ห้ามไม่ให้ซ่อมหรือดัดแปลงวาล์วท่อบรรจุแก๊ส ปิดวาล์วไว้เมื่อไม่ต้องการใช้แก๊สแม้ในขณะที่ยังต่อท่อบรรจแก๊สกับอปุกรณ์ชนิดอื่นอยู่ก็ตาม และปิดฝาครอบวาล์วให้เรียบร้อยเมื่อถอดท่อแก๊สจากอุปกรณ์ชนิดอื่นแล้ว

3. ถึงแม้แก๊สอาร์กอนจะไม่ไวไฟ แต่ก็ควรจัดเก็บไว้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี การจัดเก็บจะต้องไม่มีความเสี่ยงจากแหล่งกำเนิดความร้อนหรือการเผาไหม้ ตลอดจนห้ามไม่ให้เกิดประกายไฟขึ้นเด็ดขาดและเป็นบริเวณที่ห้ามการสูบบุหรี่

4. สวมใส่เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังแยก (SCBA) เมื่อต้องเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศและมีความเข้มข้นอาร์กอนสูง เพื่อป้องกันภาวะขาดอากาศหายใจได้

5. สวมใส่หน้ากากสำหรับงานเชื่อมเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงานเชื่อมอาร์กอน เช่น แสงจ้า ไอโลหะ ที่ส่งผลต่อ ตา ใบหน้า ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้

            การป้องกันอันตรายอย่างเข้มงวดจะช่วยให้เราสามารถมีสุขภาพที่ดีและทำงานได้ในระยะยาวได้ หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TIGCS นะคะ