บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เดมิคัล ซัพพลาย จำกัด
โทร 02-348-0541, 093-325-8955, 081-854-5755
  • th

ถังไนโตรเจนเหลว LIQUID NITROGEN TANK


ถังไนโตรเจนเหลว LIQUID NITROGEN TANK

ถังไนโตรเจนเหลวขนาดเล็ก

Dewar for Storage 1-10 L ถังเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อขนย้าย เก็บรักษาตัวอย่างชีวภาพ มีน้ำหนักเบาพกพาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการระเหยของไนโตรเจนเหลว

สอบถาม
ถังไนโตรเจนเหลวขนาดกลาง

Dewar for Storage 20-30 L ถังเก็บรักษาตัวอย่างชีวภาพ มีน้ำหนักเบาพกพาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการระเหยของไนโตรเจนเหลว การใช้งาน เป็นถังไนโตรเจนเหลวสำหรับบรรจุน้ำเชื้อสัตว์ต่างๆ

สอบถาม
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดใหญ่

Dewar For Storage 35L - 47L ถังไนโตรเจนเหลวขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการเก็บไนโตรเจนเหลวปริมาณมาก และเป็นเวลานานภายใต้สภาพแวดล้อมแบบคงที่

สอบถาม
ถังไนโตรเจนเหลวปากกว้าง

Dewar For Large Caliber ถังไนโตรเจนเหลวซีรี่ย์นี้มีลักษณะเด่นตรงที่ตัวถังมีปากกว้างมาก เพื่อใช้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชีวภาพขนาดใหญ่ และทำความเย็นเครื่องมือ

สอบถาม
ถังไนโตรเจนเหลวพร้อมแร็ค

Dewar Container with Racks ถังไนโตรเจนเหลวซีรี่ย์นี้มีออกแบบมาเพื่อจัดเก็บขวดแก้วขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณการใช้ไนโตรเจนเหลวต่ำ เหมาะสมกับการใช้ในด้านการแพทย์ ชีววิทยา และการวิจัย

สอบถาม
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว

Dewar LN-Only ถังไนโตรเจนเหลวซีรี่ย์นี้ออกแบบมาเพื่อเก็บไนโตรเจนเหลว โดยมีลักษณะเด่นที่ตัวถังไนโตรเจนเหลวขนาดเล็ก ช่วยลดการระเหยของไนโตรเจนเหลว

สอบถาม
ถังไนโตรเจนเหลวเพื่อขนส่งทางอากาศ

Dewar Dry Shipper ถังไนโตรเจนเหลวซีรี่ย์นี้ ถูกออกแบบมาให้ดูดซึมและเก็บไนโตรเจนเหลวภายใน แม้ว่าภาชนะจะพลิกกลับไปมาในระหว่างการขนส่ง ไนโตรเจนเหลวที่อยู่ภายในก็ไม่รั่วไหลออกมา

สอบถาม
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวแบบสร้างแรงดัน

ตัวถังประกอบด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) 2 ชั้น ระหว่างชั้นนอกและชั้นใน มีระบบป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ถังชั้นใน เป็นสุญญากาศ (Vacuum) พร้อมฉนวนแบบ Super Insulation

สอบถาม
ชุดปั๊มมือถังไนโตรเจนเหลว

ชุดปั๊มมือไนโตรเจนเหลวแบบแรงดันที่ออกแบบมาให้มีการควบคุมการระเหยของไนโตรเจนเหลว และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

สอบถาม