บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด (TIGCS)
โทร 02-348-0541, 093-325-8955, 085-561-5504
  • th

บริการติดตั้งระบบตู้จ่ายเคมี Chemical Dispense System (CDS)


บริการติดตั้งระบบตู้จ่ายเคมี Chemical Dispense System (CDS)

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
บริการติดตั้งระบบตู้จ่ายเคมี (CDS)

ใช้งานง่ายและมีระบบแจ้งเตือน ใช้กับถังเคมีขนาด 200 หรือ 1,000 ลิตร ก็ได้ มีความปลอดภัยสูง เป็นระบบแบบ Close system สามารถใช้กับสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง

สอบถาม