บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด (TIGCS)
โทร 02-348-0541, 093-325-8955, 085-561-5504
  • th

วิธีรักษาและจัดเก็บท่อแก๊สอาร์กอน


วิธีรักษาและจัดเก็บท่อแก๊สอาร์กอน

วิธีการดูแลรักษาและจัดเก็บท่อแก๊สอาร์กอนให้ปลอดภัย100%

เมื่อเราใช้แก๊สอาร์กอนในการเชื่อม ตัด โลหะได้แนวเชื่อมที่สวยงามแล้ว การเก็บดูแลรักษาท่อบรรจุแก๊สอาร์กอนให้ปลอดภัยต่อชีวิตนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน ด้วยเหตุที่ว่าผู้ใช้งานแก๊สอาร์กอนบรรจุท่อบางท่านอาจคิดว่าไม่มีอันตรายที่น่ากลัวแต่อย่างใด            ซึ่งเป็นที่น่าห่วงอย่างยิ่งเพราะจริงๆแล้วการปฏิบัติงานกับท่อบรรจุแก๊สความดันสูงจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นกัน ดังนั้นวันนี้ TIGCS มีคำแนะนำการจัดเก็บท่อแก๊สอาร์กอนให้ปลอดภัย100% มาฝากค่ะ             

การดูแลรักษาและจัดเก็บท่อแก๊สอาร์กอน

ก่อนใช้งานจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจ เพราะอันตรายที่เกิดจากท่อแก๊สแรงดันสูงมีสูงมาก           บุคคลที่ทำงานกับท่อบรรจุแก๊สจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้ท่อบรรจุแก๊สความดันสูงมาแล้วเท่านั้น วิธีหลักๆที่ใช้เก็บรักษาท่อแก๊สอาร์กอน

• หลังการใช้งานควรปิดวาล์วให้สนิทและทำตามฉลากคำแนะนำที่ติดไว้ข้างท่อและแม้ใช้แก๊สหมดแล้วก็ยังจำเป็นต้องปิดวาล์วเช่นเดิม
• ไม่ควรดัดแปลงวาล์ว เพราะจะทำให้เกิดอันตรายจากแรงดันภายในท่อได้ หากจำเป็นต้องใช้วิธีที่แตกต่างจากเดิมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน
• จะต้องเตรียมข้อปฏิบัติฉุกเฉินให้พร้อมที่จะแก้ไขเมื่อเกิดอันตรายขึ้น
• จะต้องสวมถุงมือที่มีคุณภาพดีเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายท่อบรรจุแก๊สอาร์กอน กรณีที่ท่อมี            Cap หรือฝาครอบวาล์วห้ามดึงออกเมื่อยังไม่มีการใช้งานและใช้ล้อเข็นในกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายท่อในระยะใกล้
• กรณีที่ท่ออาร์กอนมี Cap หรือฝาครอบวาล์วของท่อบรรจุแก๊สอาร์กอนจะถอดออกได้ต่อเมื่อได้เคลื่อนท่อมาชิดกับผนังหรือโครงเหล็กที่มีลักษณะเป็นคอกที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วหรือตั้งอยู่ในบริเวณที่พร้อมจะใช้งานและควรจัดเก็บท่อแก๊สอาร์กอนให้ห่างจากลิฟท์บันได ประตู     และทางเดิน อย่าวางท่อในบริเวณที่ท่อจะกลายเป็นสื่อไฟฟ้าได้
• ก่อนที่จะต่อท่อบรรจุแก๊สอาร์กอนเพื่อใช้งานจะต้องแน่ใจว่าไม่มีแก๊สอาร์กอนค้างอยู่ในไลน์ไหลย้อนกลับเข้าสู่ท่อบรรจุแก๊สอาร์กอนได้           
• ไม่ควรนำท่อที่บรรจุแก๊สอาร์กอนความดันสูง มากลิ้งหรือใช้เป็นที่รองของหรือใช้งานอื่นใดนอกจากใช้บรรจุแก๊สอาร์กอนเพียงอย่างเดียว
• สถานที่เก็บรักษาจำเป็นต้องเป็นอาคารที่มีผนังและกำแพงกันไฟซึ่งต้องสามารถทนไฟได้
• พื้นต้องแข็งแรงพอต่อการรับน้ำหนักท่อบรรจุแก๊สอาร์กอน
• ควรมีประตูทางออกฉุกเฉินหรือทางออกนั้นต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง เพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถวิ่งไปยังทางออกได้รวดเร็ว รวมทั้งเวลาขนย้ายผลิตภัณฑ์ก็จำเป็นต้องเคลียร์พื้นที่ให้เข้าออกได้สะดวก
• หลังคาต้องแข็งแรงถูกต้องตามาตรฐาน สามารถกันฝนได้และต้องออกแบบให้มีการระบายความร้อนและควันขณะเกิดไฟไหม้
• ระบบระบายอากาศต้องสร้างระบบที่ดีโดยคำนึงถึงประเภทของสารเคมีและอันตรายที่เกิดขึ้นได้ซึ่งจะเป็นระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติหรือแบบวิธีกลก็ได้
• ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า จำเป็นต้องสร้างความปลอดภัยในจุดที่จำเป็นให้เพียงพอ ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่นได้
• ระบบเตือนภัย จำเป็นต้องติดตั้งไว้เมื่อเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันเราสามารถแจ้งเตือนคนที่อยู่ในโรงงานให้รู้ตัวและหาทางออกไปที่ปลอดภัย ซึ่งการเลือกระบบเตือนภัยนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงงาน
• อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบน้ำดับเพลิง ทุกโรงงานต้องมีติดไว้ในที่ๆมองเห็นและจับต้องได้สะดวก