บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด (TIGCS)
โทร 02-348-0541, 093-325-8955, 081-854-5755
  • th

สารทำความเย็นทดแทน R-22


สารทำความเย็นทดแทน R-22

สารทำความเย็นทดแทน R-22 ไม่ทำลายโอโซน โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบ (An R-22 Drop-In Replacement Refrigerant)

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า R-22 ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในหมวด HCFC กำลังถูกลดการนำเข้าลงไปเรื่อยๆ ทำให้ราคา R-22 ในปัจุบันปรับตัวสูงขึ้น ทางบริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด- Thai Inter Gas & Chemical Supply Co.,Ltd (TIGCS) จึงใคร่นำเสนอสารทำความเย็นทดแทน R-22 ให้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้า ซึ่งคือ R-424A หรือ RS-44

คุณสมบัติเด่นของ RS-44 (R424A):  
·       ทดแทน R-22 ไม่ทำลายโอโซนโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบ
·       มีค่าสัมประสิทธิ์การทำความเย็นที่สูงกว่า R-22
·       สมารถเข้ากันได้กับน้ำมันคอมเพลสเซอร์ mineral oil และ น้ำมันคอมเพลสเซอร์สังเคราะห์ POE oil
·       ค่าความดันด้าน Low และด้าน High ต่ำกว่า R-22
·       ค่าอุณหภูมิด้าน High ต่ำกว่า R-22
·       ไม่ทำลายโอโชน
·       ไม่เป็นพิษ & ไม่ติดไฟ
·       มีค่าการทำความเย็นใกล้เคียง R-22
·       ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบใดๆทั้งสิ้น
·       พบการรั่วไหล เติมเข้าไปใหม่ได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องความเย็นไม่ได้ตามที่ต้องการ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง R-22 Vs RS-44