บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด (TIGCS)
โทร 02-348-0541, 093-325-8955, 081-854-5755
  • th

เติมไนโตรเจนเหลว ณ จุดใช้งาน


เติมไนโตรเจนเหลว ณ จุดใช้งาน

บริการเติมไนโตรเจนเหลว ณ.จุดใช้งาน (CryoServe)

จากความต้องการใช้ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen - LIN) ที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการนำไนโตรเจนเหลวไปเก็บรักษาเนื้อเยื่อต่างๆ ทั้งในงานวิจัย และ การนำไปใช้งานทางการแพทย์  รวมถึงการนำไนโตรเจนเหลวไปใช้ในการทดสอบชิ้นงานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการนำ LIN ไปใช้ในงานดังกล่าวนั้นความต่อเนื่องของการใช้งานและความรวดเร็วในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้การทำงานต่างๆไม่สะดุดและติดขัด ดังนั้นโดยมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ TIGCS จึงได้ขยายธุรกิจ - รับบริการเติมไนโตรเจนเหลวถึงจุดใช้งาน (Liquid Nitrogen Delivery Service)- CryoServe เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากการใช้ไนโตรเจนเหลวอย่างสูงสุดและปลอดภัยจากการขนส่งที่ได้มาตรฐานและคล่องตัว ตลอดจนพนักงานจัดส่งที่ได้รับการฝึกอบรมการทำงานกับแก๊สเหลวอย่างปลอดภัยมาแล้ว ภายใต้แนวคิด 3 S คือ Service – Speed – Sure 

Service : บริการจัดส่งไนโตรเจนเหลวถึงจุดใช้งาน  บริการตรวจเช็คสภาพ ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงถังเก็บไนโตรเจนเหลวเพื่อความปลอดภัย  บริการให้คำปรึกษา-ติดตั้งถังและการวางระบบขนส่งไนโตรเจนเหลว  บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแก๊สเหลวและภาชนะบรรจุ

Speed : ด้วยความคล่องตัวขอรถปิคอัพดัดแปลงที่มีถังบรรจุแก๊สไนโตรเจนเหลวอยู่ด้านหลัง ทำให้สามารถวิ่งบริการได้  ทั่วถึงทุกซอกมุมถึงจุดปฏิบัติงานในเวลาอันรวดเร็ว

Sure : มั่นใจแรกในคุณภาพของไนโตรเจนเหลวที่จัดส่ง ความบริสุทธิ์ 99.999% มั่นใจที่สองในความเที่ยงตรงของปริมาณที่จัดส่ง